Regulamin


1. Gildia Force-Unleashed zarejestrowana jest na dwóch serwerach:
- Sekcja PVE - serwer The Red Eclipse (TRE)
- Sekcja PVP - serwer Tomb of Freedon Nadd (TOFN)


2. Władze gildii zajmują się rekrutacją oraz organizacją życia gildii, rajdów i eventów.
2.1 Guildmaster:
- The Red Eclipse (PVE): Mytel (założyciel), Apocalipsa
- Tomb of Freedon Nadd (PVP): Bayoor

2.2 Oficerami są:
- The Red Eclipse (PVE): Colddie, Hartecki

2.3 Masterami są:
- The Red Eclipse (PVE): Ansravel, Danike, Deus
- Tomb of Freedon Nadd (PVP): Jamart, Misiek, Drago, Elfdark, Kimir, Biniek, Tymon

2.4 Osobami odpowiedzialnym ponad to są
Dewerall, Argoss, Dewrall

3. Rekrutacja:
- poszukujemy dojrzałych, pełnoletnich graczy;
- zgłoszenie swojej aplikacji do gildii może zostać wykonane na jeden z dwóch sposobów:
* złożenie podania na forum,
* przez kontakt z masterem, oficerem lub guildmasterem w grze (mail/whisper).
W obydwu przypadkach wymogiem przyjęcia do gildii jest stawienie się oraz pozytywny wynik rozmowy z masterem, oficerem lub guildmasterem na gildiowym serwerze teamspeak.
- nick postaci nie powinien być obraźliwy oraz zawierać frazy „pl”;
- po pozytywnym rozpatrzeniu podania i przyjęciu do gildii przez grono oficersko-masterskie rekrutowi przysługuje 30 dniowy okres próbny;
- okres próbny może zostać zakończony przed upływem 30 dni:
* z wynikiem pozytywnym, w przypadku gdy initiate wykazuje się aktywnością w grze, udziela się na teamspeaku, forum oraz przestrzega regulaminu,
* z wynikiem negatywnym, w przypadku łamania regulaminu;


4. Prawa członka Force-Unleashed:
- każdy może oczekiwać pomocy podczas codziennej gry;
- dostęp do forum i komunikatora jest darmowy i wysoce zalecany;
- każdy może przedstawić swoje pomysły i uwagi dotyczące organizacji, regulaminu i ogólnej sytuacji w gildii;
- prawo do uczestniczenia w opsach i warzone'ach organizowanych przez członków gildii (po spełnieniu wstępnych warunków);
- dostęp do Guild Banku.


5. Obowiązki członka Force-Unleashed:
- rejestracja na forum i wizyty na TS3 (podczas opsów, PvP, eventów, jak i codziennej gry), nick powinien być zachowany lub widoczny w opisie, nawiasie;
- każda dłuższa przerwa w grze powinna być poprzedzona wpisem na forum w temacie "przerwa w grze"; LINK
- członek Force-Unleashed nie łamie regulaminy gry;
- należy przestrzegać etykiety oraz dbać o kulturę wypowiedzi - na teamspeaku, forum, czacie gildyjnym oraz na wszystkich pozostałych kanałach czatu w grze (general, ops, WHISPER etc.) - względem innych gilidiowiczów jak i wszelkich osób nie należących do gildii;
- godne reprezentowanie gildii na PVE i PVP. Nazwa naszej gildii ma wzbudzać pozytywne emocje zarówno wśród graczy pve jak i pvp. Uczestnicząc w operacjach lub wz nie organizowanych przez naszą gildię należy również zachowywać się na odpowiednim poziomie kultury osobistej oraz utrzymywać wysoki poziom gry.
- regulamin gildii jest wiążący podczas podejmowania decyzji.


6. Dostęp Guild Bank
- do guild banku trafiają przedmioty z opsów, flashpointów i innych wypraw.


7. Teamspeak
- głównym przeznaczeniem gildiowego serwera teamspeak jest umożliwienie kontaktu członkom gildii oraz zapewnienie sprawnej komunikacji podczas raidów/wz;
- na teamspeaku mają prawo przebywać wyłącznie członkowie gildii oraz:
* weterani FU - osoby, obecnie nie grające aktywnie w SWTOR, lecz będące aktywnymi członkami gildii w przeszłości,
* goście FU - osoby zaproszone za zgodą grona oficerskiego w celu wspólnej gry (opsy, wz), za zgodą GMO;
- podawanie danych ts (adres, hasło) osobom trzecim jest surowo zabronione;
- zaproszenie osoby spoza gildii na ts możliwe jest wyłącznie po udzieleniu zgody przez grono oficerskie - każdy przypadek rozpatrywany jest osobno.


8. Zachowanie graczy podczas PvP – zasady ogólne:
a. zakazane jest wychodzenie z WZ podczas ich trwania; wyjście z WZ może nastąpić tylko przed rozpoczęciem odliczania lub w przypadku nieprzewidzianej sytuacji życiowej;
b. do innych graczy należy odnosić się z kultura, nawet jeżeli ich umiejętności sprawiają, że dane WZ skazane jest od razu na klęskę;
c. zakazane jest używanie naszego języka ojczystego na generalu. Wyjątkiem może być sytuacja gdy w jednej grupie na WZ są sami Polacy.

A. PvP - RWZ
A.1. PvP - Group RWZ
a. Każdy gracz zainteresowany RWZ, chcący tworzyć grupę RWZ, powinien zgłosić swoją kandydaturę do jednego z Oficerów lub w odpowiednim dziale na forum.
b. Każdorazowo o składzie RWZ Strike Team, decydują Oficerowie. Składy pozostałych grup ustalane są przez liderów danej grupy.
c. Minimalne wymagania dotyczące gearu:
- posiadanie min. full setu Exemplar (w pełni przeaugmentowanego przy pomocy augmentów z najnowszego tieru);
- stimy, ich rodzaj zależny od klasy, którą się gra;
- każdorazowo posiadanie w ekwipunku granatów, medpacków oraz warzone adrenali;
- 2018 expertyzy na wz
- zebrane datacrony potrzebne dla danej postaci/klasy.
d. W sprawach taktyki, decydujące zdanie ma Oficer (lider grupy), decyzje podejmowane są przy uszanowaniu i rozważeniu opinii wszystkich członków grupy.
e. Podczas każdego z RWZ, używamy komunikatora głosowego TS3, jego posiadanie jest obowiązkowe.

A.2. PvP - Solo RWZ
a. Wymagania z punktu A.1.c. dotyczą także osób kolejkujących się na Ranked Areny solo.
b. Wychodzenie z RWZ jest surowo zabronione i będzie karane wydaleniem z gildii. Jedynym usprawiedliwieniem mogą być BARDZO ważne sytuacje życiowe, które nie obejmują jednak takich zjawisk jak otwarcie drzwi dostarczycielowi pizzy czy odbieranie telefonu od teściowej.

B. Operacje
B.1. Każdy na operację powinien posiadać:
- Teamspeak 3:
* podczas walki głos ma lider operacji, decyduje on o przebiegu opsa;
* wypowiedzi pozostałych uczestników powinny ograniczyć się wyłącznie do kwestii związanych z mechaniką;
- ekwipunek wymagany na dany poziom raidu;
- znajomość taktyk, znajomość zadań wynikających z klasy i pełnionej na raidzie funkcji - przed walką powinny być jedynie ustalane szczegóły dotyczące podziału poszczególnych obowiązków;
- włączone combat logi i każdorazowy upload logów na parsely.io oraz zainstalowany program StarParse
- obowiązkowo kredyty na naprawy, stimy i adrenale;
- approve na rajd na danym poziomie trudności.

B.2. Na operacje Hard Mode i Nightmare Mode obowiązują rekomendacje, rozdawane przez:
- dla dpsów - Harteckiego, w oparciu o:
* upload zbiorczy 3 logów z Operation Training Dummy w ekwipunku i buildzie, w którym uczęszcza się na opsy (dedykowany wątek na forum precyzuje zasady dotyczace umieszczania logów),
* ocenę gry oraz logów z raidów sm/hm,
* znajomość taktyk i wymaganych specyficznych zachowań dla danej klasy na raidzie (inspiracja/transcendence sentinela, tarcza gunslingera etc.);
- dla healerów – Apocalipsę:
* upload buildu oraz rozłożenia kluczowych statystyk do dedykowanego wątku na forum,
* obserwacja zachowań i skuteczności leczenia na raidach sm/hm,
* znajomość taktyk i umiejętność leczenia pod presją;
- dla tanków - Ansravel, w oparciu o:
* upload statystyk tanka do dedykowanego wątku na forum oraz zgłoszenie zainteresowania funkcją tanka,
* znajomość taktyk oraz ocena współpracy podczas wspólnego tankowania,
* odporność psychiczna na 14 osób narzekających "znowu wina tanka";
- w przypadku nie spełnienia wymagań dotyczących rekomendacji, dana postać może być pomijana przy rozdawaniu powołań jak i przydzielaniu ławki na gildyjnych operacjach,
- rekomendacja obowiązuje na postać w danym specu, nie na osobę.

B.3. Rozpisywanie operacji w Raid Plannerze:
- dni rajdowe obowiązujące w gildii (dotyczy 8/16M) to wtorek, czwartek i poniedziałek;
- osoby biorące udział w operacjach w dni rajdowe muszą zachować locki swoich postaci na aktualnie rozgrywanych opsach;
- opsy rozpisywane są przez oficerów i masterów w raidplanerze, można wystosować prośbę do oficerów w celu rozpisania innego opsa niż już rozpisane;
- na dodatkowo rozpisywanych operacjach nie obowiązują zasady rozdawania lootu z punktu B.7;

B.4. Zapisy na operacje:
- każdy kto bierze udział w operacjach w dni rajdowe ma obowiązek określenia swojego statusu na dany raid, najpóźniej do północy dnia wcześniejszego, przed rozpoczęciem raidu - dotyczy to nie tylko gotowości uczestniczenia, ale także niemożności stawienia się, możliwego spóźnienia lub możliwości uczestnictwa tylko w części rajdu;
- w przypadku zapisu jako spóźniony, należy oszacować możliwy czas przybycia na raid;
- w sytuacjach losowych należy poinformować RL przed godziną rozpoczęcia raidu - telefonicznie, post lub pm na forum do RL.

B.5. Powołania na operacje
- powołania rozdaje RL, najpóźniej 8 godzin przed czasem rozpoczęcia raidu
- powołania rozdawane są w oparciu o następne wytyczne:
* pierwszeństwo mają osoby, które zapisały się w wyznaczonym czasie,
* rotacja względem składu osób uczestniczących w raidach poprzednich,
* dobór osób w celu zapewnienia ukończenia danego rajdu,
* ostateczna decyzja dotycząca powołań należy do Raid Leadera;
- Raid Leader ma obowiązek udzielić osobom zainteresowanym odpowiedzi dotyczącej wyboru powołanego składu na dany rajd oraz - w miarę możliwości - umieścić na forum informację dotyczącą planów wykonywanych operacji;
- powołania mogą ulec zmianie po pierwszym rozdaniu w przypadku zgłoszenia przez potencjalnych uczestników zmiany gotowości.

B.6. Przebieg operacji:
- osoby "z ławki" powinny, w miarę możliwości, stawić się na tsie o godzinie rozpoczęcia raidu;
- na raid należy stawić się na 15 minut przed czasem podanym w raidplaner, osoby spóźniające się mogą być zastępowane osobami z ławki, zależnie od decyzji RL;
- podczas raidu należy wypełniać polecenia RL oraz osób odpowiedzialnych za sterowanie poszczególnymi grupami oraz trzymać się zadań swojej roli - dps oraz healerzy bezwględnie nie pullują bossów ani packów przed tankiem, dpsi nie używają tauntów bez wyraźnego polecenia etc;
- w przypadku potrzeby nagłego odejścia od komputera należy bezwzględnie zgłosić to na teamspeaku lub czacie opsa; sytuacje takie powinny być ograniczane, do takich celów służy przerwa zarządzana przed RL;
- RL może poprosić po danym bossie o wrzucenie logów i podjąć decyzję o podmianie osób, które nie spełniają wymagań danego bossa/raidu;

B.7. Loot:
Itemy setowe (SM / HM / NM): rozdawane zgodnie z systemem DKP (osobne dla SM / HM / NM), tj. za każdego zabitego bossa uczestnicy operacji otrzymują określoną, stałą liczbę punktów DKP. Każdy przedmiot ma określoną cenę, za którą może zostać zakupiony poprzez wykorzystanie zebranych punktów DKP jak i zadłużanie się do określonego limitu. Na forum znajduje się informacja o limitach maksymalnego zadłużenia dla osób posiadających różne rangi w gildii. W przypadku gdy więcej niż jedna osoba jest zainteresowana zakupem, przedmiot otrzymuje osoba z największą liczbą zgromadzonych punktów DKP. Cena przedmiotów z first killi jest zwiększona o 50%. W przypadku gdy nikt z uczestników nie zdecyduje się na zakup przedmiotu, wybierana jest opcja 'Random winner'.
Przy wyjściu nowego tieru sprzętu wartości zebranych punktów DKP dzielone są przez 10 i ten wynik przechodzi na "nowy" sezon.
Nowa osoba w gildii może dokonywać zakupów po wzięciu udziału w minimum 3 operacjach, na których obowiązywały zasady przyznawania lootu z DKP.
Osoby, które otrzymały ławkę, nagradzane są (pod warunkiem potwierdzenia gotowości uczestnictwa w rajdzie) 1/3 punktów DKP otrzymywanych przez uczestników.
Aktualne wartości zebranych punktów DKP są dostępne w zakładce PVE -> loot.
Itemy niesetowe (SM/HM/NM): rozdawane są poprzez najwyższą wartość roll, pierwszeństwo mają osoby obecne w klasie i specu, dla których dany przedmiot jest przeznaczony oraz osoby, które nie otrzymały jeszcze ani jednego przedmiotu niesetowego podczas danej operacji.
Przedmioty kolekcjonerskie (pety, mounty, meble etc.): roll, z rozliczaniem "na osobę" - tj. dopóki wszyscy obecni na rajdzie nie będą posiadali na koncie przynajmniej jednego przedmiotu danego typu, nikt nie może go otrzymać po raz drugi. Dodatkowo, każdy pierwszy mebel danego typu przeznaczany jest do guild banku, w celu wykorzystania go na statku gildyjnym.
W przypadkach szczególnych, na forum wewnętrznym mogą zostać ogłoszone dodatkowe zasady przyznawania określonych przedmiotów.

B.8. Kary dotyczące operacji:
- osoby zapominające o zapisach mogą zostać tymczasowo pomijane przy powołaniach;
- za utrudnianie przebiegu raidu (nieprzestrzegania punktów 4, B.7.) - wykluczenia z raidu, także w przypadku gdy spowoduje to rozwiązanie raidu,
- za próbę oszustwa - wykluczenie z Rajdów na tydz., notoryczne - wyrzucenie z Gildii,
- za niestawienie się na raid w którym deklarowało i potwierdziło się udział, bez zgłoszenia niemożliwości uczestnictwa - obniżenie priorytetu w powoływaniu, wykluczenie z raidów na określony okres,
- za stawienie się na raid bez spełnienia wymagań z B.1 - 1-szy raz upomnienie następnie wykluczenie z Rajdów na tydz.

C. Rangi

Initiate - Ranga przeznaczona dla nowo przyjętego graczy podczas tzw. okresu próbnego, którzy aby awansować muszą brać aktywny udział w życiu gildii - w grze, na forum czy teamspeaku. Jest to także okres służący poznaniu arkanów gry, oraz zawarciu znajomości z innymi graczami. Gracz posiadający rangę Initiate może wybrac 10 itemow z zakładki 1. Rangę tą otrzymuje się bez względu na formę subskrypcji. Z dniem przyjęcia w poczet Adeptów, oficer w adnotacji powinien zapisać także datę przystąpienia do gildii.

Member – Ranga przeznaczona dla graczy, którzy zdążyli wdrożyć się w rozgrywkę, poznali świat gry, zaczynają wspomagać gildię, a także wykazują chęć i gotowość do współpracy. Ranga ta otwiera także możliwość awansu na wyższe stanowiska w gildii. Memberzy mogą korzystać w gildyjnym banku z zakładek 1, 3 i 4 . Od memberów wymagana jest rejestracja na forum (forceunleashed.pl) i obecność na komunikatorze głosowym (Teamspeak).

Alt - Ranga przeznaczona dla graczy, którzy mają więcej niż jedną postać w gildii, a na swojej głównej postaci (mainie) osiągnęli już rangę membera. Alty posiadają dostęp do gild banku na poziomie rangi membera. Ranga została utworzona po to, żeby osoby mające wiele postaci grały wśród swoich znajomych. Wszystkie alty powinny być podpisane w member note nickiem głównej postaci.

Alt Initiate - Odpowiednik rangi alta dla osób, które na swojej głównej postaci nie otrzymali jeszcze rangi membera.

Veteran – Ranga przeznaczona dla zasłużonych i doświadczonych graczy, którzy aktywnie biorą udział w raidach lub warzonach. Osoby na tym stanowisku wykazują się znajomością taktyk na poszczególne raidy lub wiedzą na temat strategii używanych podczas Warzonów czy Ranked Warzonów. Do uprawnień należy szeroki dostęp do gildyjnego banku, zakładek 1, 3, 4 i 5. Wszyscy Veterani są to osoby zdolne do prowadzenia i nadzorowania przebiegu raidów.

PVP - wyszczególniona ranga dla aktywnych graczy skupiających się aspekcie PVP gry. Równa weteranowi, dodatkowym uprawnieniem jest dostęp do dedykowanej PVP zakładki GB.

Raider - weterani wykazujący się wyjątkowym zaangażowanie w operacje - regularnie zapisujący się na rajdy, znający mechaniki i biorący udział w opracowywaniu taktyk. Pomagają organizować operacje poza głównymi dniami rajdowymi oraz wprowadzać mniej doświadczonych graczy w tajniki opsowania.

Master - ranga przeznaczona dla osób ponadprzeciętnych, które wykazują się dużym zaangażowaniem w rozwój gildii - często raidujące lub rozgrywające PVP i mające na tych polach duże sukcesy i osiągnięcia. Masterzy rekrutują nowych członków, a także przedstawiają Oficerom swoje kandydatury do awansów dla poszczególnych osób. Biorą też udział w zarządzaniu gildią, doradzając gronu oficerskiemu. Osoby będące na tym stanowisku nie tylko korzystają z GB, ale także są odpowiedzialne za powiększanie jego zasobów.

Oficer – są to zastępcy Guildmastera, w czasie nieobecności przejmują jego obowiązki ale nie posiadają tożsamej władzy w gildii. Ze względu na specyfikację i rozbudowanie gry, pomagają oni monitorować i nadzorować bieżące sprawy związane z działalnością gildii. Mogą oni egzekwować przestrzeganie gildyjnego regulaminu, udzielać pochwał oraz reprymend. Podlegają bezpośrednio pod Guild Mastera. Są odpowiedzialni za rozpisywanie i prowadzenie raidów i rwz, a także za organizację i nadzór na gildyjnym eventami.

Guildmaster – Stanowisko cechujące się personalną odpowiedzialnością za gildię. GM wysłuchuje propozycji zmian, oraz w miarę możliwości stara się je wcielić w życie. Kieruje całą gildią, nadzoruje jej funkcjonowanie, kontroluje oficerów, przebieg eventów, rozwiązuje problemy a także rozstrzyga ewentualne spory.